REFERENCE

 

Obec Dolní Rychnov - webové řešení geoinformačního systému pro Obec Dolní Rychnov obsahující uživatelsky maximálně přívětivou prohlížečku mapových dat, webové služby WMS a data inženýrských sítí.

Město Kraslice - webové řešení geoinformačního systému pro Město Kraslice s rozsahem celého ORP obsahující uživatelsky maximálně přívětivou prohlížečku mapových dat, webové služby a také část dat Územně analytických podkladů.
 
Město Loket  - pověřený městský úřad - webové řešení šité na míru. Například je tu k vidění využití záplavových zón v kombinaci s katastrální mapou a ortofotomapou. Dále je připojen interaktivní územní plán s prolinkem na regulativy ale také na samotnou vyhlášku k platnému ÚP. Součástí je také část Technické mapy města (kanalizace a vodovod).