Mapový Geoportál - popis řešení

 

Kontaktujte nás pro předvedení Mapového geoportálu přímo nad daty Vaší obce ZDARMA!

Služba je v základní verzi START poskytována zdarma všem městům a obcím v České republice.

Mapové geoportály měst a obcí jsou v současnosti nejdynamičtěji se vyvýjejícím produktem naší společnosti. Evidujeme přes 200 uživatelů a jejich počet stále roste. Bez nadsázky lze říci, že jde o naší „vlajkovou loď“, která udává směr v současné geoinformatice, o čemž vypovídají mnohá ocenění, která tato aplikace získala.


Mapový geoportál používají zaměstnanci úřadů v každodenní praxi. Jedná se o plně internetový geoinformační systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou územní a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu. Pomocí Mapového portálu lze snadno přistoupit k údajům z katastru nemovitostí (informacím o budovách, pozemcích a jejich vlastnících) a to výběrem či filtrováním dle LV, RČ, IČO, 

nebo kliknutím do mapy. Umožňuje náhledy na kompletní výpisy listů vlastnictví včetně jejich tisku, lehce dohledat budovy cizích vlastníků na obecních pozemcích či např. odhalit neevidované stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výkonné internetové řešení, které je součástí webových stránek obcí, tak Mapový geoportál využívají i občané za účelem získávání informací (v souladu se Zákonem č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím).

Hlavní výhody Mapového geoportálu:

Základní verze Mapový geoportál START je zcela ZDARMA
Jedná se o plně online řešení (potřebujete pouze internet)
Geoportál je jednoduchý na ovládání (intuitivní ovládání bez nutnosti školení)
Počet přístupů a uživatelů není omezen (žádné licence systému, elektronické klíče)
Nulová doba implementace (nevyžaduje instalovat žádný software ani data)
Funguje okamžitě od prvního dne
Portál lze zpřístupnit i veřejnosti na internetových stránkách
Portál slouží nejen pro správu obce, ale i pro prezentaci a publikaci informací navenek
Díky editačním funkcím umožňuje vlastní tvorbu pasportů, jejich editaci a aktualizaci
Integrace do stávajících aplikací používaných v rámci agend úřadů
Vkládání fotografií, videí, virtuálních prohlídek, webkamer, internetových odkazů

Mapový portál je možné kdykoliv naplnit vrstvami dle požadavku zákazníka:

Inženýrské sítě a technická infrastruktura
Územně plánovací dokumentace, urbanistické studie, investiční záměry
Evidence majetku a pasporty (např. pasporty komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, hřbitovů, dopravního značení, odpadového hospodářství, obecní mobiliář atd.)
Občanská vybavenost, sídla místních firem a podnikatelů
Podpora turismu (turistické trasy, cyklostezky, naučné stezky, body zájmu, přírodní prvky, historické památky, architektura, technické památky)
Historické mapy, historické ortofotomapy
Ochranná pásma, povodňové stupně, hlukové zóny atd.

Funkcionality mapového portálu:

Měření vzdáleností, ploch a obvodů
Volitelná průhlednost vrstev
Online editace
Management přístupových práv (možnost zaheslování)
Permalink (generování trvalého odkazu)
Tiskový modul, pokročilý tiskový modul
Tématické mapy (grafické rozdělení budov a pozemků)
ISKN (Informační Systém Katastru Nemovitostí)
PKN (Pasport Katastru Nemovitostí)
WSDP (Webová Služba Dálkového Přístupu do katastru nemovitostí)
IDOS (Integrovaný DOpravní Systém – internetový jízdná řád)
3D řešení
Mobilní aplikace
Vkládání fotografií, videí, virtuálních prohlídek, webkamer, internetových odkazů
Integrace se stávajícími aplikacemi

 Podporována je celá řada datových formátů, společnost Geo Data provádí rovněž digitalizací papírových podkladů. Práce s geoportálem je intuitivní, proto je vhodný například i pro zpřístupnění informací občanům (oznámení o datech a lokalitách při odstávkách vody, plynu, informace plánovaných akcích, zobrazení územního plánu a další). Samozřejmostí je v tomto případě oddělení části veřejně přístupné a části  přístupem pouze pro pověřené osoby.

 

 

Velkou předností Geoportalu je jeho modularita, tedy možnost rozšření o další funkce a propojitelnost s dalšími aplikacemi. Geoportál tak lze rozšířit například o modul hromadných výpisů z informačního systému katastru nemovitostí o prohlížečku obecních pasportů atd. S pokročilým editačním modulem lze provádět úpravy zobrazovaných dat okamžitě a přímo z prostředí internetového prohlížeče, přičemž jsou podporovány pokročilé funkce jako například tzv. snapping, tedy automatické přichycování editovaného objektu k existujícím liniím podkladu. 

Vývojový tým je flexibilní, a proto je možno geoportál a jeho funkcionalitu upravit přímo na míru potřebám konkrétního uživatele.

 

 

Geoportál ovšem není jen ryze technickou službou, ale nachází využití i v turistickém ruchu jako prostředek propagace obce, města nebo území. Jeho prostřednictvím je možno zpřístupnit informace o zajímavých místech a jiných turistických bodech zájmu. Geoportál podporuje zobrazení všech druhů multimediálního obsahu, tedy text, audio i video.