QGIS Desktop

Jedná se o moderní opensource řešení ( A Free and Open Surce Geographic Information System).

Veškeré podrobné informace najdete na https://qgis.org/en/site/

Samotný SW lze stáhnout zde. V ČR existuje významná skupina uživatelů ve všech typech organizací. Od statání správy a samosprávy počínaje, přes soukromýž sektor atd. Nelze také opomenout, že tento SW je součásti výuky GIS na vysokých školách v ČR.