GIS aplikace

Nabízíme široké portfolio pokročilých geoinformačních řešení nejen pro samosprávu a státní správu, ale také pro soukromý a neziskový sektor. Kromě hotových produktů schopných okamžitého nasazení je naší doménou i tvorba řešení na míru. V informačních systémech klademe důraz na rychlost, efektivitu a uživatelskou přívětivost.V současné době nabízíme moderní cloudové řešení založené na sdílení dat ve světě internetu.  Jako nejvhodnější řešení podporující současné trendy ve světe geoinformatiky nabízíme webovou aplikaci Geopor tál, který je rozvíjen ve spolupráci s firmou Geosense, s.r.o. K této webové aplikaci nabízíme také desktopové řešení pro správu, tvorbu, editaci dat a pro tvorbu webových mapových kompozic - QGIS. Další podrobnosti naleznete na jednotlivých odkazech.

Všechna zde uváděná řešení jsou vhodná nejen pro státní správu a samosprávu, ale také pro komerční subjekty a neziskové organizace. Pro bližší informace si napište na z de