GIS ve státní správě a samosprávě 2014


Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o proběhlých seminářích naší společností na

TÉMA:    Geografické informační systémy (GIS) ve státní správě a samosprávě

uskutečnilo se

1) Termín: 30. KVĚTNA 2014 (PÁTEK) , OD 9,00 HOD Místo konání: BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÉHO SEDLA , MASARYKOVA 502, NOVÉ SEDLO

2) Termín: 5. ČERVNA 2014 (ČTVRTEK)  OD 9,00 HOD Místo konání: BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU, RANÁ 114, RANÁ

3) Termín: 13. ČERVNA 2014 (PÁTEK)  OD 9,00 HOD Místo konání: PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU STAŇKOV, náměstí T. G. Masaryka 35, STAŇKOV

z technických důvodů zrušeno

4) Termín: 20. ČERVNA 2014 (PÁTEK)  OD 9,00 HOD Místo konání: KULTURNÍ DŮM PLÍSKOV

 

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE: Geografické informační systémy a jejich praktické využití ve státní správě a samosprávě.

CÍLOVÁ SKUPINA: Představitelé obcí, městysů a měst; členové zastupitelstev a rad; tajemníci; vedoucí úředníci a úředníci odborů úřadů; vedoucí a další pracovníci svazků obcí, organizací zřízených (založených) samosprávami.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE V 9:00 HODIN
 

Program:
1) Úvod do oblasti GIS (Ing. Pavel Petřík - Geo Data, s.r.o.)
2) Katastr nemovitostí v novém Občanském zákoníku (Anna Čiháková – První rekodifikační o.p.s.)
3) Moderní vývojové trendy v oblasti GIS (Ing. Ladislav Čapek - Geosense, s.r.o.)
4) Inženýrské sítě a jejich správa v GIS (zástupce správce IS)
5) Účelové pasporty – proč a jak na ně? (Ing. Pavel Petřík – Geo Data, s.r.o.)
10,15 hod  - Přestávka 15 min - občerstvení
6) Možnosti sdílení dat a podkladů pro veřejnost , správu a servisní organizace (Jiří Beneš – Geo Data, s.r.o.)
7) GIS, Katastr nemovitostí a Zeměměřický zákon (zástupce Komory geodetů a kartografů ČR)
8) Zkušenosti s provozováním aplikací na úrovni obcí, měst  a ORP (uživatelé GIS z řad měst a obcí)
9) GEOPORTÁL vs. DESKTOP (Ing. Pavel Petřík – Geo Data, s.r.o., Ing. Václav Macek – Geosense, s.r.o.)
10) Diskuze, workshop

 

Semináře byli ze strany účastníků velmi kladně hodnoceny a shledaji je jako přínosné. Těšíme se na další setkání s Vámi.